B&B MUSìA ***

domus musia  -  apartmány

​tel. +39 0907386673 

panoramica 2.jpegtramonto.jpeg

V  Milazzu, krásném mĚsteČku umístĚném mezi dvĚma zálivy tyrhénského moŘe, mezi tŘemi aktivními sopkami, Etnou, Vulcanem a Stromboli, obklopeném rozmanitou pŘírodou, 

v blízkosti centra a jen pár krokŮ od pláŽí a od pŘístavu, se nachází

 

B&B MUSÍA

domus musía - apartmány

 

Milazzo, díky své úŽasné poloze a tvrzi, která se tyČí nad pŘístavem, dominuje kanálu mezi Sicílií a Liparskými ostrovy. PŘístav má strategickou polohu s ohledem na ostatní dŮleŽité pŘístavy  StŘedozemního moŘe.

 

MĚsto je ideální destinací pro milovníky pŘírody, umĚní a historie. Srdce historické Části mĚsta tvoŘí  majestátní hrad, jehoŽ staré hradby jsou obehnány aragonskými baŠtami a ŠpanĚlským opevnĚním. UvnitŘ hradeb se nachází starovĚká slavnostní katedrála.

 

PonoŘte se a objevujte pŘírodní krásy podél Členitého pobŘeŽí, v bujném moŘi mezi smaragdovĚ zeleným moŘským dnem a mĚlČinami plnými Života. Tato exploze pŘírody, za pŘítomnosti sopek Etna a Stromboli, Činí jedineČnou chránĚnou moŘskou oblast

„Capo Milazzo“. 

REGISTRACE NEWSLETTER

INFO A KONTAKTY

 

tel +39 090 7386673

e-mail: info@domusmusia.com

Musia

via B. Pistorio, 3

98057 Milazzo (ME)

DIČ: IT03568220838


facebook
instagram